Thursday, January 10, 2013

Novovestni intervju: brez slabe vesti, za vas – Drug Ramzes v drugo (junij 2012, januar 2013)

Prinašamo vam, cenjeni sledilci, drugi val misli in osvetlitev nekaterih manir premišljevalca Mlamola, zbiralca petroglifov ter človeka nasploh mnogih talentov - Druga Ramzesa.

NV: Koliko nahajališč petrogramov je pod vašo domeno? Mogoče kakšna za naše bralce in častilce – kaj to petroglif/gram/graf pravzaprav je.

Drug Ramzes: Pod mojo iskateljsko domeno je pravzaprav nahajališče, ki se razteza v velikosti dolge stare, razpadajoče ulice. Ima pa to nahajališče po mojih dosedanjih raziskavah vsaj tri odbiralne točke. Dve sta vdolbini v zidu dveh različnih starih hiš - med njima je kakih 500 metrov. Tretje nahajališče, kjer je bil ta tip petrogramov* prvič z naše strani zapažen, pa je star kamniti robnik na obskurnem kotu ulice med mini parkom in katedralo. Robnik je naslonjen na zid, s katerega ga v poletni pripeki rahlo zaslanja bršljanasta kamuflažica. Včeraj je bil na mestu 2. zapažen, fotografiran in uskladiščen 5. petrogram. Prvi je izginil dan po opaženju (ker ni bil pravočasno uskladiščen), naslednji trije pa so že v vitrini nekje v Podalpju. Toliko o tem.

*govora je o rdečih ali črnih petroglifnih/petrografnih zapisih na kamnitih oprodah reke Morave. Zapis spominja na eno ali več (e)not brez (e)notnega črtovja.NV: Nadodlično. Torej samo pridobivanje – pri-dub-ljanje petroglifov poteka razmeroma počasi. V nekem pogovoru s Sinišo Kitićem, kjer je govoril o nekaj 50 ginko drevesih, je na tem istem mestu govoril tudi o 50 petrografih, ki bodo potrebni za vmeščanje v pejsaž Labirinta umetnosti na Studencu pri Fužinah. Je to realno število kamenjastih poriskov, ki bi lahko bili pridobljeni do decembra 2012? Predvidevam, da ste seznanjeni s projektom ginko zelenega “green screena” za t.i. Filmski Time Warp in druge potrebe?

(januar 2013)
Drug Ramzes: Sem. S projektom, ne samo, da sem seznanjen, ampak z njim, tako kakor tudi njegovi iniciatorji, rastem. Pa pustimo podrobnosti, nemara vsaj za letos. Rastje je pognalo nove kali prav v letu, ki je za nami. Da vam ustrežem, se vračam k temi kamenega primanjkljaja…

NV: Le, le… Morda pol bureka?

Drug Ramzes: O! Četrt, če lahko. Hvala, hvala. No… Naša mešana komisija je v navezavi na izsledke terenskega dela mobilne inšpekcije prišla do naslednjega zaključka. Kamnov ni dovolj. Petrogramov s tega nahajališča namreč. Kamnov je seveda nadbit. Zato je padla odločitev o odprtju nove premične  proizvodne enote na bazi podalpskih prodnikov (ker bodo ti tozadevno pri roki) in zelenordeče zastopanosti barvil. Tu pa tešemo že novo epopejo v monolitno obličje sporočilnosti bližnjh logov. Proces bo zahteven, a vémo, kam grémo. Inštruktaža je bila kar poštena.

NV: Sladko, sladko. In do takrat… se rastje bohoti nebrzdano, kamen pri kamnu pa pogača na prvo furlansko žogo? 

Drug Ramzes: Ja. Vlačenje vlaken na kup. Zbiranje druidov in pogozdevalcev v en sam mogočen ceh. Tu sta vsaj dva procesa v teku – organski in anorganski. Podlago za džunglo po svojih merah smo si torej že začeli krojiti. Imamo tudi katamarane, drevake na hibridni pogoj in velike sonarje za jeklene živali. Ampak to prosim iz intervjuja izrežite, ker v ta medij ne sodi. Pljusknilo mi je, oprostite.

NV: Je že v redu. Nič bat… Vendarle pa… Ja, tam je koš… In ko se džungla razgrinja kot megapreproga po vedno širši dnevni sobi…? Ni to nekam jalovo, vsaj v določenem smislu, če  se zanašamo na ponarodele arhetipe tepežkanja oslovske sence pa tudi z butalskim gnojenjem katedrale?

Drug Ramzes: Malo verjetno. Brez gnojenja ni gojenja. Najmanjša vešča, ki jo vešče položimo na gredico, vpliva na humus, ki ga potrebujemo. Kamni se bodo množili in si s podivjankami spletali svojsko govorico. Do takrat pa bo presipano še veliko mulja, po pomoti popito in zavrženo mnogo premnogo zoca, napaberkovano veliko oborine, nanošenega precej lehnjaka… Kako me je to osredotočanje na prod odneslo. Prav stremel sem po tem. Da omenim ta niz, te prhle naplavine asociativnosti. Pomembno se mi zdi, da sta prav Ajdvarja s svojo epskostjo prinesla še en konotativni pridih besedi mlamol in ga z muljem na svojem vzvišenem cepelinu cepila v priložnostni mlamulj.

NV: Ajdvarja? Nekaj več pojasnil naprosim.

Drug Ramzes: Počakati boste morali na plato. Megaturbopaganistični cyberfolk metal project je trenutno, kot sem seznanjen, v fazi mehkega a nezaskrbljujočega zastoja. Pomembno je prav to, da Ajdvarja verjameta v žanr epa. V bistvu s tem, da vanj ne verjameta, sta ga sposobna tvoriti. Stvora sta. Jezero soočata z muljem, tolste some z vrzeljo, v katero jih kanita gonobiti.
NV: V nedavnem privatnem pogovoru s Sinišo iz druge polovice KITE ter tudi z Radom v lice iz kozmičnega projekta QUQUQ sem zaznal neke resnejše priprave na reševanje problema vrzeli. Natančneje, na pozicijo in problematizacijo le-te, torej pozicijo brezna, kaosa, mlamola. Naj na tem mestu vržem citat Vasilija Sove: “Teorija Mlamola – to ni nek enormno velik projekt z mastno finančno podporo in skoz moram enim ciničnim in konformističnim debilom odgovarjat na vprašanje zakaj študiram Teorijo Mlamola in če jim rečem, da me zadeve enostavno zanimajo jim to ni dost. To je preprosto top šit ideja.

Drug Ramzes: S topovskimi salvami tudi sam pozdravljam že poleti s strain Delomozza zasluteno Renesansko mlamola.
 ___________________________________________________________

Do prihodnjega pomenkovanja o tem in onem bitnem! Felicita naj vam bo naklonjena, preljubi častilci!
Vrhnika, 10.01.2013,
Delo Mozz

1 comment:

Anonymous said...

"Field dressing must be done as soon as possible in order to ensure rapid body heat loss, and prevent bacteria from growing on the surface of the carcass."