Thursday, November 28, 2013

Prevod uvoda Manifesta faličnega tašizma objavljen v bližini


Ponovno nekaj mednarodnega udejstvovanja - po nekajštevilnih napadih na tuje poštne kočije, distribucijskih posegih in balvanskih premestitvah. V prevodu gradiščanskega mojstra Arslana Neovlaha se nam ponuja v branje uvod, ali, kot se jim je na svizišču zapisalo, preludij k manifestu ene novejših strug zadonavskih. To seversko izogloso je Neovlah, moramo to kot slavisti in lingvoforenziki potrditi, zgladil do kognitivne šote tujezičnih kolišč SKRBNO, DOSLEDNO in SLEDENJAVREDNO.

Ušmekana vintidžgarda napada z nič manj kot 380 volti. Razpisna estetika ji ne godi. Seka po
nabohotenih zgodbovinskih oprijemkih bifurkacijskega principa. Kolmogorovsko vendar z odliko dietnosti. Duvanje ostane kot priokus, znano a vedno novo. Sledili bomo, kaj bo novega, distributor se bo potrudil za čimprejšnje samizdate iz tozadevnih koncev, da dosežejo naše kavarne in frizerske salone. Šerif bo za domačo vajo spet kuhal žgance Še kakšno piramidico na vrh piramide. Ni ga čez vršaka na vrhuncu.

Levje gradišče
Levje gradišče
Levje gradišče
http://svizecovogostisce.blogspot.com/2013/11/preludij-manifesta-falicnega-tasizma.html
http://svizecovogostisce.blogspot.com/2013/11/preludij-manifesta-falicnega-tasizma.html
Levje gradišče
Levje gradišče
Levje gradišče

Kurac.
Na kratko
Podprto s strani mesne občine.
Mostodontski manifeston bo nadaljevan
Čez čas.
A kmalu,

No comments: